SÀN GIAO DỊCH DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN SUNRISE RIVERSIDE

Địa chỉ: D.01.08 Sunrise Riverside, Phước Kiển, Nhà Bè, TP.Hồ Chí Minh

Số điện thoại 1: 0903 129 406

Số điện thoại 2: 0704 467 764

Email: huynhthong390@gmail.com

Website: newsaigonsouth.com

Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7 – 8h30 đến 17h30

0903 129 406